≡ Menu

Wanneer mirakels gemeengoed worden

Almine wordt gevraagd waarom iemand bij haar zou moeten studeren. Ze legt uit waarom je dit wel of niet zou kunnen doen, en waarom zij die vasthouden aan statische overtuigingen het moeilijk zullen vinden om bij haar te studeren.