≡ Menu

De Drempel van Wederopstanding

Annita en Else bespreken de ontwikkelingen van de laatste weken van dit jaar; we hebben het over dat van ons nu wordt gevraagd onze mantel van meesterschap ook werkelijk te gaan dragen en over de drempel van wederopstanding en de innerlijke tweejarige die nog niet in balans is.

Veel luisterplezier en tot in het nieuwe jaar!

 

Kavanechvi arsarat ubichve haruvarstat.

De innerlijke Babe dwaalde het centrum binnen.

Piharana iklesh Mananu karetvi harubarstat. Isete manuch eseve kiranet.

De belichaming van de Oneindige ging op zoek naar de kleine, die huilde.

Mesetach aresh isanat pirekvi harubarstat. Ista vanesh plivech irekve manusa esekla.

Het heldere licht van het centrum was verzengend voor hem. Zij merkte niet waar hij was.

Virska plahech aresta pra-usana klivesva. Virabach spararet uselena.

Zij dwaalde de tube torus binnen in haar zoektocht. Daar was grote vergeetachtigheid.

Persa nunes u-arakana miset haruhus vireskla piret. Kirarut sekve virskave usuratvi mananut.

Wanneer eens te meer het portaal van Arakana weer opent. Dan zal het kind gevonden worden.

Sinach haresta klahuvavechvi hersanat.

Hij zal geplaatst worden op de juiste rust plaats.

Kisarut ereska vabri estachve Manuhit arskachve uklesh vabrit vinesvi.

Dan zal de belichaming Haar plaats innemen op de Troon en al het leven besturen.

uit: the Lemurian Science of Peace

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment